SABAIDEE, Luang Prabang

SABAIDEE, Luang Prabang อยากเที่ยวคนเดียว อยากไปต่างประเทศ อยากไปในที่ที่ไม่วุ่นวาย ผู้คนต่างใช้ชีวิตกันแบบปกติ ไม่ต้องเร่งรีบ ไม่ต้องแข่งขัน นี่คือโจทย์ของเราก่อนที่จะเริ่มค้นฟ้าหาทริป หลังจากค้นหาก็ได้ข้อสรุปว่าทริปนี้จะไป สโลไลฟ์ที่ ” ห ล ว ง พ ร ะ […]