นา เขา เรา น่าน 4 วัน 3 คืน

หลังจากปากกาหัวหน้าเซ็นลาพักร้อนให้ 2 วัน ตัวผมก็ไม่รีรอ เย็นวันนั้นกลับห้องก็รีบทำการบ้านเลย ทันที น่านนคร 4 วัน 3 คืน เราตั้งใจว่าจะต้องเก็บที่เที่ยวให้ได้มากที่สุด ทะเลหมอก ภูเขา ทุ่งนา น้ำตก แต่ทั้งหมดจะต้องไม่เร่งรีบเพราะถ้าเร่งรีบม่ะไหร่เราไม่เคยอินกะสถานที่เลยสักครั้ง และถ้าพูดถึงจังหวัดน่านในความคิดของเราคือจังหวัดเล็กเล็กเที่ยว 4 วัน 3 […]